Doorzetters in elektrotechniek
en industriële automatisering

Brandblus installatie

Brandblus installaties

Graag willen wij u kennis laten maken met een uniek brandblussysteem van AF-X Fire Solutions. AF-X biedt een aantal zeer grote voordelen boven de conventionele systemen.

AF-X maakt gebruik van een klasse A aërosol blussysteem. Het is onschadelijk voor mens en dier, tast aanwezige apparatuur niet aan, en is inzetbaar bij branden van brandklasse A (vaste stoffen), brandklasse B (vloeistoffen), brandklasse C (gassen) en branden waarbij elektriciteit betrokken is.

AF-X blust de brand direct bij de bron door het binden van de aanwezige zuurstof- en waterstofradicalen en onderbreekt daarmee het chemische proces (de brand). Dit gebeurd dus zonder zuurstof te verdrijven! Daarvoor maakt AF-X geen gebruik van water of schuim maar van een droge aërosol wat betekent dat er, bij een eventuele blussing, geen nevenschade wordt veroorzaakt. Dit is met name van belang voor de beveiliging van ruimtes waar elektronische of kwetsbare apparatuur staat opgesteld of bijvoorbeeld voor de beveiliging van documenten en archieven.

De installatie van AF-X aërosol blussysteem is eenvoudiger en de aanschaf goedkoper dan conventionele systemen. Een AF-X aërosol blussysteem behoeft nauwelijks onderhoud. Al dan niet gekoppeld aan (bestaande) detectie- en signaleringssystemen werkt het 247. Dus ook als er niemand aanwezig is of toezicht houdt.

De AF-X systemen kunnen op 2 verschillende manieren worden geactiveerd:

  1. Een brandmeldinstallatie kan gebruikt worden om bij een detectie van brand het AF-X aërosol blussysteem in werking te laten treden.
  2. Ook kan gebruik worden gemaakt van een z.g. thermocord. Dit is een lont welke bij 170 graden ontbrand en het AF-X aërosol blussysteem in werking laat treden.

AF-X is een zeer efficiënt blussysteem voor alle brandklassen, volledig milieu neutraal en veilig voor mens en dier. Het spreekt voor zich dat de blussystemen van AF-X volledig gecertificeerd zijn en voldoet aan alle eisen die daar door verzekeraars of brandweer aan gesteld worden. Als u daar specifiek iets over wilt weten dan horen wij het graag. De volledige lijst van certificaten en approvals vind u op de website: AF-X Fire Solutions.

Laat u bij Reijnhout Elektro bv vrijblijvend informeren hoe dit unieke brandblussysteem naar uw behoefte kan worden toegepast.